| พืชใบเลี้ยงเดี่ยว | ลักษณะพืชเลี้ยงใบเดียว | พืชใบเลี้ยงคู่ | ลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

คือ พืชที่มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อและปล้องในส่วนของลำต้นชัดเจน ใบมักมีลักษณะแคบเรียว เส้นใบเรียงตัวในแนวขนาน กลีบดอกมีจำนวน 3 กลีบ หรือทวีคูณของ 3 รากเป็นระบบรากฝอย ตัวอย่างพืชใบเลี้ยวเดี่ยว เช่น ข้าวโพด อ้อย หญ้า ไผ่

ลักษณะพืชเลี้ยงใบเดียว


-ลักษณะเส้นใบเรียงกันแบบขนาน

-มีระบบรากฝอย

-ลำต้นมองเห็นข้อปล้องชัดเจน

-ไม่มีการเจริญทางด้านข้าง

-ส่วนประกอบของดอก เช่นกลีบดอก มีจำนวนเป็น 3 หรือทวีคูณของ 3
trees.jpgภาพพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

พืชใบเลี้ยงคู่

คือ พืชที่มีใบเลี้ยง 2 ใบ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะเห็นข้อและปล้องในส่วนของลำต้นไม่ชัดเจน ใบมีลักษณะกว้าง เส้นใบแตกแขนงเป็นร่างแห รากเป็นระบบรากแก้ว กลีบดอกมีจำนวน 4 - 5 กลีบ หรือทวีคูณของ 4 – 5 ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงคู่ได้แก่ ถั่ว พริก มะม่วง


ลักษณะพืชใบเลี้ยงคู่-มีใบเลี้ยง 2 ใบ
-ลักษณะเส้นใบเป็นร่างแห
-มีระบบรากแก้ว
-ลำต้นมอง เห็นข้อปล้องไม่ชัดเจน
-การเจริญออกทางด้านข้าง
-ส่วนประกอบ ของดอกคือ กลีบดอกมีจำนวนเป็น 4-5 หรือ ทวีคูณของ 4-5
biodiversity-80885-4.jpg
15455_95576.gif

53.gif04-3.gifหน้าถัดไป04-4.gific436032x06lk4lcqb.gific436032x06lk4lcqb.gifกลับหน้าหลักic436032x06lk4lcqb.gific436032x06lk4lcqb.gif

Table of Contents